Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів