Рентгендіагностика

Рентген в стоматології

Навіщо потрібен рентген в стоматології. Більше 50% поверхні зуба просто не видно оку Вашого лікаря. У цих умовах, єдиним для стоматолога засобом заглянути в товщу ясен є рентген. Рентген застосовують для діагностики захворювань, в ході і для контролю результатів лікування. Можливе застосування рентгена в профілактичних цілях.
В яких випадках стоматолог не обходиться без рентгена? При діагностиці карієсу на апроксимальних (між зубами), підясневих поверхнях, вторинного карієсу під пломбами і коронками. Незамінний рентген для визначення глибини каріозного дефекту, його співвідношення з порожниною зуба, при контролі ендодонтичних заходів (лікування каналів зубів), для оцінки стану периапикальної кісткової тканини (кісткова тканина, що оточує зуб) – при періодонтиті та захворюваннях пародонтиту. При видаленні зубів, імплантації, протезуванні. Швидше важко перерахувати ті галузі стоматології, де рентген не потрібний.

Типи рентгена

У стоматології застосовують такі основні типи рентгенівських досліджень:

дентальний – внутрішньоротовий рентген (датчик або плівка розміщується в роті пацієнта) – для дослідження окремого зуба чи групи зубів (до 4-рьох.)

• панорамні – поза ротові (засоби фіксації зображення знаходяться поза пацієнтом) – для дослідження всієї щелепно-лицьової області. Панорамний рентген, дозволяє стоматологу побачити не тільки зуби, але і, наприклад верхньо-щелепні суглоби, додаткові пазухи носа і т.д. – все те, що є об’єктом уваги лікаря – стоматолога.

Застосування комп’ютерів. Що таке комп’ютерний рентген? Фіксація зображення при рентгенівському дослідженні може відбуватися двома способами: або на плівці, схожою на застосовується у фотографії, або з допомогу спеціального датчика з’єднаний з комп’ютером. І в тому і в іншому випадку рентген-апарат (джерело випромінювання) той же. Отже, що дає використання радіовізіографи (візіографа) – “комп’ютерного рентгена”?
• Зниження променевого навантаження на пацієнта за рахунок короткочасність процедури опромінення. Якщо для візіографі (комп’ютерного рентгена) достатні експозиції в 0.125 секунди і менше, то класичні методи вимагають часу експозиції близько 0,5 секунди і більше. Звідси, до речі, і випливає зниження променевого навантаження на пацієнта до 90%.
• Немає необхідності в проявлення плівок, що забезпечує швидке отримання зображення і виключає необхідність роботи з хімікатами.
• З’являється можливість додаткової обробки отриманих зображень програмними засобами.
• Можливість зручного архівування та швидкого доступу до бази даних зі знімками.

Чи небезпечна рентгенографія? На відміну від інших областей медицини, рентгенівські апарати, що застосовуються в стоматології мають дуже вузький пучок випромінювання, при цьому, експозиції (тривалості) випромінювання малі, тому дози одержувані пацієнтами досить незначні. Порівняйте: середня доза, одержувана пацієнтом при звичайному дослідженні із застосуванням визиографа (комп’ютерний рентген) становить приблизно 0.001 МЗВ (Зиверт – одиниця виміру впливу іонізуючого випромінювання). Доза опромінення при панорамному обстеженні -0,02 мЗв. Протягом року із зовнішнього середовища людина отримує опромінення (природній фон) приблизно в 3.0 МЗВ. У профілактичних (НЕ лікувальних цілях) річна доза опромінення не повинна перевищувати 1,0 МЗВ. Дані цифри і їх співвідношення легко проаналізувати самостійно.

Висновки

У розумних межах, застосування рентгенографічного дослідження не просто виправдано, а й необхідно, при цьому, ступінь нанесення можливої шкоди вкрай незначна.

Рентгендіагностика проводиться в наступних кабінетах

3 поверх

Кабінет № 32

Рентгенографія

Візіографія

Кабінет № 33

КПКТ (Комп’ютерна томографія)

Ортопантомографія

Візіографія