30.04.2021

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

15.04.2021

Підсумки голосування на ЗЗА 14.04.2021

12.04.2021

Додаткова інформація про ЗЗА, що скликаються на 14.04.2021 року

11.03.2021

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

20.10.2020

Повідомлення про інформацію

23.04.2020

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

15.04.2020

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

10.04.2020

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 14.04.2020 року

06.03.2020

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 14 квітня 2020

04.03.2020

Особлива інформація (відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.) емітента (04.03.2020)

12.02.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (11.02.2020)

27.04.2019

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

10.04.2019

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством на 12 квітня 2019 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:

06.03.2019

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2019 року

27.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

03.04.2018

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 04.04.2018 року

02.03.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

29.08.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 22.08.2017р

21.04.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

05.04.2017

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента