05.04.2017

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента

03.03.2017

Особлива інформація (відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій) емітента

23.02.2017

Повідомлення про збори акціонерів

20.02.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 15.02.2017

26.11.2016

Особлива інформація щодо Відомостей про зміну власників 10% акцій

04.09.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

22.09.2015

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

02.04.2015

Повідомлення про інформацію 30.03.2015

20.03.2015

Повідомлення про інформацію 20.03.2015

27.02.2015

Повідомлення про інформацію 27.02.2015