Запис на прийом

03.04.2018

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 04.04.2018 року

02.03.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

29.08.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 22.08.2017р

21.04.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

05.04.2017

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

05.04.2017

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента

03.03.2017

Особлива інформація (відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій) емітента

23.02.2017

Повідомлення про збори акціонерів

20.02.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 15.02.2017

26.11.2016

Особлива інформація щодо Відомостей про зміну власників 10% акцій