Програма соціального захисту населеня

 

Програма

Безкоштовного

стоматологічного

лікування

      

УКРАЇНА

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

восьма сесія


Р І Ш Е Н Н Я
25 березня 2021 р. № 30

Про затвердження Програми соціального захисту дорослого населення в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на
2021 рік

 

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 125 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму соціального захисту дорослого населення в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на 2021 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету БМР (Бочкова Н.М.) забезпечити фінансування Програми в межах затверджених бюджетних призначень у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильчишину В.М.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.) та на постійну комісію Бердянської міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.).

 

Виконувач обов’язків

міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення восьмої сесії
Бердянської міської ради
25 березня 2021 року № 30

ПРОГРАМА соціального захисту дорослого населення

в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування

на 2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця програма розроблена на основі Конституції України, Законів України:
«Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про донорство крові та її компонентів», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в України», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції».

2. СКЛАД ПРОБЛЕМИ

Однією з найбільш актуальних проблем в Україні є стан здоров’я населення, в тому числі його складової – стоматологічного. Низький рівень стоматологічного здоров’я, негативно впливає на стан здоров’я впродовж усіх періодів життя людини, спричиняючи соціальні й фінансові проблеми та негативно впливаючи на рівень соціально-економічного розвитку країни.
За статистичними даними спеціалізована амбулаторно-поліклінічна стоматологічна допомога є одним із самих масових видів медичного обслуговування населення. Питома вага стоматологічної захворюваності в загальній захворюваності населення становить понад 16 відсотків. Кількість звернень за стоматологічною допомогою займає друге місце після кількості звернень до лікарів-терапевтів та сімейних лікарів.
Особливе занепокоєння викликає стабільно висока поширеність захворювань у всі вікові періоди, насамперед значна ураженість твердих тканин зубів та наявність пародонтиту у людей похилого віку. За статистичними даними 76 відсотків населення мають захворювання пародонту, майже 90 % – карієс зубів. Така висока розповсюдженість карієсу та його ускладнень у населення пов’язана з низьким вмістом фтору у питній воді, напруженою екологічною та санітарно-епідемічною ситуацією, що склалася в Україні за останні роки, пов’язаною із забрудненням довкілля, в тому числі і джерел водопостачання.
Економічно доведено, що лікування на ранніх стадіях, коштує дешевше ніж лікування гострих форм хвороби та її ускладнень. Захворювання порожнини рота впливають на поширеність серцево-судинних та інших неінфекційних захворювань, включаючи цукровий діабет, онкологічні та хронічні респіраторні захворювання . За відсутності зубів знижується жувальна активність, зростає навантаження на органи травлення, що може призвести до гастритів, захворювань кішківників, підшлункової залози. Крім того страждає психологічний стан людини. В неї з’являються проблеми в спілкуванні, стан апатії та безвихіддя.
За даними головного управління статистики в Запорізькій області, станом на 01.01.2021 року, на території Бердянської міської територіальної громади проживає 114 928 осіб. Більше половини мешканців Бердянської міської територіальної громади відносяться до пільгових категорій, і майже кожен з них потребує протезування чи санації ротової порожнини.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Реалізація положень чинного законодавства щодо забезпечення доступних кваліфікованих стоматологічних послуг пільговій категорії населення громади та створення умов для збереження та покращення стоматологічного здоров’я пільгових категорій населення.

4. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Надання стоматологічних послуг здійснюється за уніфікованими протоколами, згідно Наказів МОЗ України № 751 від 28.09.2012 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», № 752 від 28.09.2012 «Про порядок контролю якості медичної допомоги», № 1269 від 05.06.2019 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги».
Основними завданнями та заходами Програми є:
1. Забезпечення безоплатним зубопротезуванням осіб, які мають право на пільгове зубопротезування.
Протезування зубів (за винятком протезування із дорогоцінних металів та прирівняних до них матеріалів) проводиться громадянам, які мають на це право згідно чинного законодавства, а саме:
– особи з інвалідністю внаслідок війни – позачергове безоплатне зубопротезування;
– почесні донори України – позачергове безоплатне зубопротезування;
– реабілітовані громадяни – позачергове безоплатне зубопротезування;
– особи, які належать до учасників бойових дій – першочергове безоплатне зубопротезування;
– учасники війни – першочергове безоплатне зубопротезування;
– жертви нацистських переслідувань – першочергове безоплатне зубопротезування;
– ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветераниНаціональної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України – першочергове безоплатне зубопротезування;
– ветерани праці – першочергове безоплатне зубопротезування;
– особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною –безоплатне виготовлення зубних протезів;
– особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту» – безоплатне першочергове зубопротезування; – пенсіонери за віком – безоплатне зубопротезування; – особи з інвалідністю – безоплатне зубопротезування.
Безоплатним зубопротезуванням забезпечуються вищезазначені пільгові категорії громадян – мешканці Бердянської міської територіальної громади при пред’явленні документу, який є підтвердженням офіційної реєстрації місця проживання та внутрішньо переміщені особи при пред’явленні довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи із застосуванням таких видів зубних протезів: – штамповано – паяні незнімні протези (окрім протезування дорогоцінними металами та нітрит-титанове покриття);
– знімні пластинчаті протези, виготовлені за маловитратними технологіями; – суцільнолиті та пластмасові конструкції протезів за медичними показаннями.
Безоплатне зубопротезування осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи проводиться позачергово, за медичними показаннями, із застосуванням таких видів зубних протезів:
– металокерамічних (в межах посмішки – 15-25;35-45 зубів (згідно Міжнародної
системи класифікації FDI-ISO) та суцільнолитими протезами ;
– знімних пластинчатих протезів з використанням естетичних конструкцій;
– штамповано – паяні незнімні протези (окрім протезування дорогоцінними металами та нітрит-титанове покриття);
– знімні пластинчаті протези, виготовлені за маловитратними технологіями;
– суцільнолиті та пластмасові конструкції протезів за медичними показаннями.
Послуги з безоплатного зубопротезування надаються у наступному порядку: 1) Громадянин, що має право на безоплатне зубопротезування подає заяву до Центру надання адміністративних послуг «Єдиний офіс» разом із довідкою від лікувальної установи про втрату жувальної ефективності;
2) Право на позачергове безоплатне зубопротезування мають:
а. пільгові категорії, що визначені чинним законодавством;
б. особи з втратою жувальної ефективності понад 80%;
3) Управління праці і соціального захисту населення визначає черговість і надаєсписки на зубопротезування лікувальному закладу, який буде здійснювати зубопротезування.
4) У разі відмови особи, що направлена на пільгове зубопротезування, протезуватися вустановлені строки з поважної причини, її протезування переноситься до повторного письмового звернення до Центру надання адміністративних послуг «Єдиний офіс». 5) У разі відмови від протезування або не з’явлення на протязі поточного року, без поважної причини, особа знімається з черги на безоплатне зубне протезування. 6) Повторне звернення до Центру надання адміністративних послуг «Єдиний офіс» для взяття на облік може бути здійснено особою не раніше 2 (двох) років після закінчення останнього безоплатного зубопротезування.
7) Максимальна сума, що виділяється на протезування 1 особи складає 2 200,00 грн. Суми, що перевищують встановлений ліміт, сплачуються пацієнтом самостійно 8) Максимальна сума, що виділяється на протезування 1 особи, яка має статус особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи, складає 5 000,00 грн. Суми, що перевищують встановлений ліміт, сплачуються пацієнтом самостійно.
9) У зв’язку з тим, що стоматологічне обслуговування за термінами часу може бути перехідним із одного календарного року на другий, допускається оплата у перші місяці наступного року за роботи розпочаті у минулому році і закінчені у поточному.
2. Забезпечення лікувально-хірургічними стоматологічними послугами осіб, наступних пільгових категорій:
– особи з інвалідністю внаслідок війни;
– почесні донори України;
– реабілітовані громадяни;
– особи, які належать до учасників бойових дій;
– учасники війни;
– жертви нацистських переслідувань;
– ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветераниНаціональної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
– ветерани праці;
– особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;- особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;
– пенсіонери за віком;
– особи з інвалідністю;
– особи, які постраждали від наслідків катастрофи на ЧАЕС.
Лікувально-хірургічними стоматологічними послугами забезпечуються вищезазначені пільгові категорії громадян – мешканці Бердянської міської територіальної громади при пред’явленні документу, який є підтвердженням офіційної реєстрації місця проживання та внутрішньо переміщені особи при пред’явленні довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Лікувально-хірургічні стоматологічні послуги надаються шляхом:
– лікування карієсу та його ускладнень (за маловитратними технологіями),лікування захворювань слизової оболонки ротової порожнини та ясен (за маловитратними технологіями),
– хірургічних послуг у повному обсязі (за маловитратними технологіями та завинятком імплантацій),
– підготовка під протезування металокерамікою осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, шляхом надання наступних послуг: депульпування (видалення нерва), лікування каналів зубів з подальшим встановленням парапульпарних штифтів, застосування фотополімерних пломбувальних матеріалів.
Максимальна вартість одного відвідування пільгової категорії осіб на лікувальнохірургічну стоматологічну послугу дорівнює 166,00 грн. Сума, що перевищує максимальну вартість відвідування, сплачується пацієнтом самостійно. Завдання та заходи Програми наведені у Додатку 1.

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади.
Обсяги фінансування Програми викладені у Додатку 1.
Програма відкрита для внесення змін на протязі бюджетного року.

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання програми дасть можливість:
– реалізувати положення чинного законодавства щодо забезпечення кваліфікованимистоматологічними послугами пільгову категорію населення громади та створити умови для збереження та покращення стоматологічного здоров’я пільгових категорій населення
– отримати гарантований Програмою обсяг стоматологічних послуг орієнтовно вкількості 4 757 відвідувань, що орієнтовно складатиме 1 585 осіб пільгової категорії населення та запротезувати орієнтовно 188 осіб пільгової категорії. Кількість відвідувань та осіб може змінюватися в цілому та варіювати в залежності від фактичної потреби.
Очікувані результати Програми наведені у Додатку 2.

7. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми передбачається здійснити упродовж 2021 року.

8. КООРДИНАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець.
Відповідальний виконавець надає звіт про виконання Програми виконавчому комітету Бердянської міської ради за підсумками року протягом 2022 року.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Оперативне управління та контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.) та на постійною комісією Бердянської міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.).

Начальник відділу охорони здоров’я Тетяна МАРЧ

        Додаток 1
             до Програми соціального захисту  дорослого населення  в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на 2021 рік”
        (пункт 5)
  Завдання та заходи  
  з виконання Програми соціального захисту  дорослого населення  в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на 2021 рік”  
     
№ з/п Найменування завдань та заходів Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці Джерела фінансування Затверджені обсяги фінансування, грн.  
Всього  
 
1 2 3 4 5  
1 Забезпечення безоплатним зубопротезуванням: Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради за рахунок бюджету Бердянської міської територіальної громади    
безоплатне зубопротезування пільгової категорії громадян    
– інші пільгові категорії громадян 400 400,00  
–  особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи 30 000,00  
Разом за завданнями та заходами 430 400,00  
2 Забезпечення  лікувально-хірургічними  стоматологічними послугами:    
– надання лікувально-хірургічної стоматологічної послуги, пільговим категоріям 789 600,00  
  Разом за завданнями та заходами     789 600,00  
  Разом за програмою 1 220 000,00