Запис на прийом

20.10.2020

Повідомлення про інформацію

23.04.2020

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

15.04.2020

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб
емітента) емітента

10.04.2020

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 14.04.2020 року

06.03.2020

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 14 квітня 2020

04.03.2020

Особлива інформація (відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.) емітента (04.03.2020)

12.02.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (11.02.2020)

27.04.2019

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

10.04.2019

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством на 12 квітня 2019 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:

06.03.2019

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2019 року